Vprašalnik o šaljivih odgovorih
Pozdravljeni!

Pred vami je vprašalnik o poznavanju šaljivih replik med govorci slovenskega jezika.

Računalnik vam ob registraciji dodeli geslo, s katerim se kasneje vedno prijavite. Vprašalnik je zaradi obsežnega števila replik zastavljen tako, da se vanj z geslom lahko kadarkoli vrnete in nadaljujete z izpolnjevanjem. Z odjavo se odgovori samodejno shranijo. Ob prijavi vam program pokaže naslednje vprašanje, na katerega še niste odgovorili.

Bistveno je, da odgovarjate glede na lastno poznavanje in rabo. Zanimajo nas tako knjižne kot tudi pogovorne in narečne oblike replik. Vsak navedek replike ali njene variante je dragocen košček mozaika.

Raziskavo in sorodne teme lahko spremljate na: twitter.com/pregovori ter facebook.com/pregovori.slovenskijezik.

PODROBNEJE O VPRAŠALNIKU
Vsak anketiranec ostane anonimen. Po prijavi in pred jedrom vprašalnika izpolnite nekaj osnovnih podatkov. Navedite vaš spol, starost in stopnjo izobrazbe. Nato izberite narečno skupino območja, kjer ste odraščali (narečne skupine so širša enota kot posamezna narečja). Poleg tega izberite narečno skupino območja, kjer živite sedaj. Ob obeh narečnih skupinah dodajte kraj bivanja ali večji kraj v bližini vašega bivališča. Pri teh dveh vprašanjih imate poleg sedmih narečnih skupin tudi možnost »drugo« z vpisom pripombe, ki bi jo morda želeli dodati. Ti podatki so potrebni, da bodo rezultati vprašalnika lahko raziskani in statistično ovrednoteni v širšem kontekstu.

V vaši oceni posamezne šaljive replike izberite eno od petih možnosti: 1. poznam in uporabljam; 2. poznam, a ne uporabljam; 3. ne poznam, a razumem; 4. ne poznam in ne razumem ali 5. poznam varianto (možnost dodajanja oblike, v kakršni replike – A. v paru z B ali pa le B – poznate vi, če ocenite, da se razlikujejo od navedenih). Poleg tega imate (neobvezno) možnost dopisati kaj dodatnega, kar se vam utrne (npr. repliko na kako drugo izjavo, šalo, pregovor ali pripombo glede česarkoli): »spomnim se nečesa drugega/pripomba«. Če bi radi kakšen svoj odgovor spremenili, imate možnost sprotnega vpogleda v seznam vaših odgovorov. Vsakemu anketirancu se replike, ki jih še ni ocenil, kažejo v drugem (naključnem) vrstnem redu. Spremljate lahko tudi, koliko replik ste že ocenili in koliko vam jih še ostane. Na koncu vprašalnika vas čaka še kratek obrazec z nekaj dodatnimi vprašanji.

Prikazane šaljive replike smo večinoma zapisali v knjižni obliki, ker smo take tudi našli v odgovorih dosedanjih anketirancev, kar pa ne pomeni, da nas ne zanimajo tudi narečne in pogovorne oblike – ravno nasprotno; anketirance posebej prosimo za zapis pogovornih ali narečnih oblik, ki bi jim bile blizu. Nekatere replike prikazujemo v narečni ali pogovorni obliki (v okroglem oklepaju pa njihovo poknjiženo obliko), ker gre za replike, ki v knjižni obliki ne delujejo v tej meri kot v knjižni (npr. zaradi rime). Nekatere replike verjetno obstajajo samo v pogovorni ali narečni obliki. Ponekod je v oglatih oklepajih pragmatično pojasnilo glede rabe (npr. [v telefonskem pogovoru]). Mesta, ki se v repliki A ali B zapolnjujejo z dokaj poljubnimi sestavinami, označujemo z poševnicami (npr. Kdaj bo /kosilo/?).

O RAZISKOVANJU ŠALJIVIH OZ. NEKONVENCIONALNIH REPLIK
Šaljive oziroma nekonvencionalne replike so poseben frazeološki in paremiološki žanr. Pri nas jim je bila prvič posvečena sistematična pozornost v nedavnem članku v Slavistični reviji ter v radijski oddaji Jezikanje na Valu 202. Tudi v svetovnem merilu gre za malo raziskan žanr; izjemo predstavlja delo ruskih frazeologov (zlasti Bondarenka).

Gradivo za vprašalnik smo (zlasti s pomočjo kratkih anket med dijaki in študenti) zbrali dr. Matej Meterc (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU), izr. prof. dr. Jozef Pallay (Filozofska fakulteta UL) in red. prof. dr. Vera Smole (Filozofska fakulteta UL) od leta 2017 do 2020. Po obširni spletni anketi med različnimi govorci slovenščine načrtujemo objavo zbirke šaljivih oz. nekonvencionalnih replik v slovenščini s spremnimi študijami v knjižni obliki. Želimo si tudi, da bi nekatere izmed replik lahko dovolj natančno predstavil tudi Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov, ki na slovarskem portalu Fran izhaja od leta 2020. Slovenščina bo (po ruščini) tako postala drugi jezik s sistematično zbranimi in strokovno predstavljenimi šaljivimi replikami.


Zahvaljujemo se vam za zanimanje in sodelovanje!
Informacije o vprašalniku: klik | Kontakt za tehnično podporo, pripombe in vprašanja: vprasalnikpregovori@gmail.com